Adam Kiszewski

Filtry antyspamowe z poziomu DirectAdmina działają odrobinę inaczej niż SpamAssassin. Gdy do czarnej listy dodajemy domenę, dodajemy ją jako „domena.com”. Jeśli ktoś prześle nam maila z domeny „innadomena.com”, oznaczać to będzie, iż „innadomena.com” zawiera w sobie „domena.com” i taki mail zostanie uznany za niechciany. Zamiast filtrów DA używajmy Spamassassina. Tam dodając domenę do czarnej listy dodajemy ją tak: „@domena.com”. Spamassassin wie wtedy, że „innadomena.com” oraz „domena.com” to dwie różne domeny.

Jednym z najlepszych dostępnych narzędzi do filtrowania wiadomości trafiających na nasze konta mailowe pod kątem tego, czy są spamem czy nie jest SpamAssassin.


screen 1

SpamAssassin (screen 1 A) na podstawie testów poddaje wiadomości ocenie punktowej. Im mniej punktów wiadomość otrzyma, tym większe prawdopodobieństwo, że nie jest to spam.


screen 2

Domyślnie na Państwa serwerze Spamassassin jest włączony (screen 2 A), i ustawiony tak, by przenosić do folderu ze spamem (screen 2 B) (po wcześniejszym dodaniu do tematu wiadomości informacji „*****SPAM*****” (screen 2 C)) wiadomości, które w testach uzyskały punktów 5 (screen 2 D), lub więcej, oraz automatyczne usuwanie wiadomości o punktacji wyższej niż 15 (screen 2 E).

W przypadku czułości filtra antyspamowego zasada jest taka, że im większa ilość punktów, tym mniej restrykcyjny filtr. Czułość na poziomie 5 (screen 2 D) nie jest zbyt restrykcyjna. Zalecamy jej obniżenie do 4, a nawet 3.6 poprzez wybranie opcji „Inna wartość” i ręczne wpisanie wartości (screen 2 F)(proszę pamiętać, że wartości dziesiętne oddziela kropka „.”) oraz kliknięcie przycisku „Zapisz” na dole strony.

Po dokonaniu zmiany warto zajrzeć czasem do folderu ze spamem, ponieważ czasem mogą tam się znaleźć wiadomości, które tak naprawdę spamem nie są, lecz z jakiegoś powodu albo domena nadawcy, albo adres IP jego serwera zostały dodane do RBL, które są sprawdzane przez filtry, lub jest niepoprawnie skonfigurowana.

Jeśli przypadków takich jest niewiele możemy skorzystać z Białej listy e-mail (screen 2 H). Wpisane tam adresy e-mail (w formacie adres@domena.com), lub całe domeny (w formacie *@domena.com) bez względu na wynik testu nie będą oznaczane jako spam.

Jeżeli mimo restrykcyjnych ustawień do skrzynki odbiorczej trafia jeszcze jakiś spam, a nie chcemy już zwiększać czułości filtra, lub ilość tego spamu jest niewielka do dyspozycji jest Czarna lista e-mail (screen 2 G). Wpisane tam adresy e-mail (w formacie adres@domena.com), lub całe domeny (w formacie *@domena.com) będą oznaczane jako spam bez względu na wynik testu.